Miljø

Vi skal passe på vores miljø, vore kunders medarbejdere of vort eget personale, derfor bruger Ren Miljø kun rengøringsprodukter som er skånsomme mod miljøet.

For at leve op til vores egne krav omkring dette har vi udformet en miljøhandlingsplan. Det afgørende i vores miljøpolitik er:

Ren Miljø, under hensyntagen til kvalitet samt pris – altid benytter mindst miljøskadelige rengøringsprodukter. Vi vil så vidt muligt benytte produkter som er deklareret i samarbejde med “Astma- og Allergiforbundet”, også kaldet “Free-serie”.

Forbrug af ressourcer som f.eks. papir, plastposer, rengøringsmidler, vandforbrug mm, tages jævnligt op til revision. Teknisk arbejde, arbejdsmiljømæssigt samt organisatorisk tilrettelægges på hensigtsmæssig og forsvarlig måde i forhold til miljø. For at begrænse forbrug, benyttes doseringsflasker samt pumper.
I det omfang det er muligt, benyttes miljørigtige maksiner, som anvender mindre vand samt rengøringsmidler end traditionelle maskiner.

Dette mindsker også ergonomisk belastning ef medarbejderen.

I arbejdstilrettelæggelsen samt valg af metoder vil der så vidt muligt tages ergonomisk hensyn.

Dette for at forbedre den fysiske belastning af de enkelte medarbejdere.​

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud